De Gouden Eeuw van China’: de Tang Dynastie

De Tang Dynastie uit de 7de en 8ste eeuw na Chr. wordt gezien als het hoogtepunt in de Chinese beschaving. Dankzij de levendige handel van de Zijderoute ontstond er in China een open samenleving met een grote rijkdom, tolerantie en een groot zelfbewustzijn. De periode staat bekend als dé Gouden Eeuw van China.

Aan tafel! of ‘hoe heurt het eigenlijk’ met mes en vork; vijf eeuwen eten en tafelmanieren

Op een dinertafel ligt vaak een wit tafellaken met bijpassende witte servetten. Sinds wanneer dekken wij zo: met daarbij glas en mes aan de rechterkant en het brood altijd links van het bord? Mag je met je handen eten of je bord schoonvegen met een stuk brood? En waar dient dat kommetje water voor? Gedragsregels rond eten en drinken zijn er al zolang mensen samen de maaltijd gebruiken.
Voor de Tuin en Culinair Fair in Orvelte gaf ik een boeiend betoog over tafelgewoonten door de eeuwen heen. Ik nam de aanwezigen mee van de Middeleeuwen (denk aan scènes uit de schilderijen van Pieter Breughel: dronken lieden die zich al schreeuwend en lallend de goed doen aan gebraden speenvarkens en gevulde kippetjes) via de Renaissance (toen verschenen de eerste etiquetteboeken) en de Gouden Eeuw naar de 18e en 19e eeuw (met steeds uitgebreidere serviezen) waar men fijnproever wordt in plaats van een veel-eter.
Dat het er vroeger heel anders aan toe ging dan wij nu gewend zijn is duidelijk. Hoe vreemd sommige gewoonten ook voor ons lijken, ze werden wel door de etiquette’ bepaald. En sommige van de gedragsregels gelden nog tot op de dag van vandaag!

De Dode Zee Rollen, opgerolde raadselen uit de Woestijn van Judea

De Dode Zee Rollen behoren, samen met het grafcomplex van Toetanchamon in Egypte en het Chinese Terracotta Leger in Xi’an, tot de grootste archeologische ontdekkingen van de 20ste eeuw. Zij zijn tussen 1947 en 1956 gevonden in grotten en spelonken bij de nederzetting Qumran, gelegen op 1.5 km ten noordwesten van de Dode Zee, De tienduizenden fragmenten werden door wetenschappers na lang gepuzzel gereconstrueerd en samengebracht tot het aantal van circa 1000 manuscripten, waarvan 12 min of meer intacte boekrollen. De vondst is belangrijk voor het begrip van de oorsprong van de heilige teksten van het Jodendom en het christendom. De Dode Zee Rollen zetten de tijd even stil op het moment dat ze in de eerste eeuw na Chr. in de 11 grotten werden verstopt. Wie waren de eigenaren van de boekrollen en onder welke omstandigheden zijn zij in de Woestijn van Judea terecht gekomen? De Dode Zee Rollen zijn geen op zichzelf staand fenomeen, maar worden gezien als een integraal onderdeel van de antieke wereld waarin zij zijn geschreven, verzameld en verborgen.