Het Mysterie Ming, keizers en kooplui in het oude China

Iedereen die op een rommelmarkt een Chinese vaas ontdekt, hoopt stiekem dat het een Mingvaas is. ‘Ming’ is synoniem voor onbetaalbaar. Waarom betaalt iemand miljoenen euro’s voor een vaas? Wat maakt Ming zo bijzonder? Wat wordt nu eigenlijk met Ming bedoeld en wat was de rol van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)? Ming – letterlijk: ‘schitterend’ – was een langdurige,stabiele dynastie met een grote reputatie op het gebied van kunst en cultuur. Het keizerlijk Mingporselein is technisch en esthetisch perfect en geldt nog steeds als het hoogtepunt van verfijning, zowel in China als in de westerse wereld. Ming vervaardigd voor het keizerlijk hof is herkenbaar aan het drakenmotief met drie of vijf klauwen. Het kenmerkende blauw-witte porselein groeide uit tot een gewild exportartikel: het zogenaamde kraakporselein. Delfts aardewerk in blauw-wit was in de Gouden Eeuw het beste alternatief voor dit echte porselein. De Chinezen wisten het procedé om porselein te maken ongeveer duizend jaar geheim te houden. Pas aan het begin van de 18de eeuw lukte het in Saksen om achter de speciale samenstelling ervan te komen. De Ming-dynastie (1368-1644) was toen al lang verdwenen.

Dit bericht is geplaatst door koen. Maak dit favoriet permalink.