De Dode Zee Rollen, opgerolde raadselen uit de Woestijn van Judea

De Dode Zee Rollen behoren, samen met het grafcomplex van Toetanchamon in Egypte en het Chinese Terracotta Leger in Xi’an, tot de grootste archeologische ontdekkingen van de 20ste eeuw. Zij zijn tussen 1947 en 1956 gevonden in grotten en spelonken bij de nederzetting Qumran, gelegen op 1.5 km ten noordwesten van de Dode Zee, De tienduizenden fragmenten werden door wetenschappers na lang gepuzzel gereconstrueerd en samengebracht tot het aantal van circa 1000 manuscripten, waarvan 12 min of meer intacte boekrollen. De vondst is belangrijk voor het begrip van de oorsprong van de heilige teksten van het Jodendom en het christendom. De Dode Zee Rollen zetten de tijd even stil op het moment dat ze in de eerste eeuw na Chr. in de 11 grotten werden verstopt. Wie waren de eigenaren van de boekrollen en onder welke omstandigheden zijn zij in de Woestijn van Judea terecht gekomen? De Dode Zee Rollen zijn geen op zichzelf staand fenomeen, maar worden gezien als een integraal onderdeel van de antieke wereld waarin zij zijn geschreven, verzameld en verborgen.

Dit bericht is geplaatst door koen. Maak dit favoriet permalink.