Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

  • De aanmelding is pas definitief op het moment dat het bedrag is ontvangen op het rekeningnummer van Margaret-Art.
  • Opzeggen kan tot één week voor de datum van een evenement, het bedrag zal dan z.s.m. worden gerestitueerd.
  • Bij verhindering kan een deelnemer dmv een mail/ schriftelijke mededeling een vervanger aanwijzen.
  • Gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het betaalde bedrag vindt alleen plaats als het programma wegens bijzondere omstandigheden niet doorgaat aan de kant van Margaret-Art.
  • Als de docent door overmacht niet optreedt zal zij een vervangende bijeenkomst organiseren. Als de deelnemer op de dag van de vervangende bijeenkomst verhinderd is, kan een vervanger worden aangewezen, of kan het bedrag worden gerestitueerd.
  • Margaret-Art is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen, goederen of geld of schade aan personen tijdens de door haar georganiseerde activiteiten.